Raport nr 55/2017
18:44 20.10.2017

Zmiany w składzie Komitetu Audytu Spółki

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 października 2017 r. Pan Maciej Szymański złożył rezygnację z funkcji członka Komitetu Audytu Spółki („Komitet”). W związku z rezygnacją Pana Macieja Szymańskiego Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Daniela Dąbrowskiego do składu Komitetu.

W związku z powyższym skład Komitetu przedstawia się następująco:
1) Bogdan Dzudzewicz (Przewodniczący Komitetu)
2) Daniel Dąbrowski
3) Karol Szymański

Życiorys Pana Daniela Dąbrowskiego został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 75/2016 z dnia 29 września 2016 r.