26.11.2010

Raport za I półrocze 2010/11

Raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego 2010/11 obejmujący okres od 20010-04-01 do 2010-09-30