16 lutego 2012

Rekordowe zyski Grupy Kapitałowej Kredy Inkaso S.A. po 3 kwartałach 2011/12

Po trzech kwartałach 2011/12 Grupa Kapitałowa (GK) Kredyt Inkaso S.A. uzyskała rekordowy zysk netto w wysokości 15,93 mln zł przy przychodach 40,20 mln zł.

Zysk netto GK Kredyt Inkaso S.A. wyniósł 15,93 mln zł przy 5,92 mln zł zysku netto w roku poprzednim. Wzrost wyniku netto wynosi ponad 169%! Przychody Spółki po trzech kwartałach roku obrotowego 2011/12 wyniosły 40,20 mln zł i były o blisko 33% wyższe w porównaniu przychodów po trzech kwartałach 2010/11 (30,27 mln zł).

Trzeci kwartał była dla nas bardzo istotny, dokonaliśmy największej w naszej historii transakcji nabycia pakietów wierzytelności. Wartość nominalna dwóch portfeli wierzytelności kupionych od PKO BP wynosiła ponad 1,035 mld zł, przy cenie zapłaconej ponad 142 mln zł. – mówi Artur Górnik Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A.

Spółka przeprowadziła w listopadzie emisję dwóch serii obligacji na łączną kwotę 87 mln zł. Środki z emisji przeznaczone zostały na finansowanie nabytych od PKO BP pakietów wierzytelności. Ponadto na początku stycznia Kredyt Inkaso S.A. pozyskała kolejne 40 mln zł z przeznaczeniem na zakupy wierzytelności. Przeprowadzone dokapitalizowanie jest efektem przyjętej strategii która zakłada osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku wierzytelności bankowych.

Wartym uwagi faktem jest także wyróżnienie spółki w rankingu Poland’s Most Productive Companies która zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Pozostała działalność finansowa” wyprzedzając m.in. swoich największych konkurentów z branży.