23 stycznia 2012

Rozszerzenie składu Zarządu do 3 osób i powołała nowego członka Zarządu w osobie Pana Pawła Roberta Szewczyka powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu od 1 maja 2012 roku.

W dniu 23 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza, w ślad za wnioskiem Prezesa Zarządu Emitenta, powzięła uchwałę o rozszerzeniu składu Zarządu do 3 osób i powołała nowego członka Zarządu w osobie Pana Pawła Roberta Szewczyka powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu od 1 maja 2012 roku.

Pan Paweł Robert Szewczyk jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie w 1999 roku. Ponadto w 2007 roku ukończył studia podyplomowe MBA w Dublin City University – Business School i w Lubelskiej Szkole Biznesu.

Kariera zawodowa Pana Pawła Roberta Szewczyka:

04.2009 – 08.2011 Dyrektor generalny Cersanit Invest Sp. z o.o. (Ukraina)
09.2010 – nadal Jednoosobowa działalność gospodarcza Spectrum Biuro Prawne i Konsultingowe Paweł Szewczyk w Zamościu
06.2008 – nadal Prokurent w Andbud Sp. z o.o. Dąbrowa
Wspólnik Andbud Sp. z o.o. Dąbrowa
09.2007 – nadal Członek rady nadzorczej Cersanit Romania SA (Rumunia)
12.2007 – nadal Członek zarządu „Projekt Echo-78″ Sp. z o.o. działającej dalej pod nazwą Cersanit IV Sp. z o.o. Krasnystaw
06.2001 – nadal Członek zarządu – Cersanit I Sp. z o.o. Krasnystaw
09. 2000 – 06.2001 Radca prawny Cersanit I Sp. z o.o. Krasnystaw
06.2000 – 06.2001 Członek rady nadzorczej Cersanit II S.A. (Starachowice) i Cersanit III S.A. (Wałbrzych)
11.1998 – 09.2000 Radca prawny – Cersanit Krasnystaw SA
04.1997 – 11.1998 Doradca prawny – OSK sp. z o.o. Zamość
09. 1995 – 03.1997 Konsultant prawny – Lex-Astra Biuro Prawnicze i Konsultingowe w Lublinie

Panu Pawłowi gorąco gratulujemy powołania i życzymy samych sukcesów!