21 marca 2023

Ruszają zapisy na obligacje Kredyt Inkaso

Rozpoczęły się zapisy na obligacje serii M1 Kredyt Inkaso. Inwestorom oferowane jest oprocentowanie zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku. Zapisy potrwają do 4 kwietnia 2023 r.

Kredyt Inkaso to jeden z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2007 r. Od tego czasu Spółka wyemitowała i spłaciła w terminie ponad 30 emisji obligacji. Najnowsza seria M1 jest emitowana w ramach prospektu zatwierdzonego przez KNF w lutym 2023 r. Inwestorom oferowanych jest 15 000 obligacji z terminem wykupu wynoszącym 4 lata i wartości nominalnej 1 000 zł. Będą one objęte oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku i kwartalną wypłatą odsetek. Dodatkowo środki inwestorów będą oprocentowanie od dnia złożenia zapisu. Stanie się tak, ponieważ w trakcie zapisów cena emisyjna będzie rosła z 992 zł do 994 zł, a następnie do 996 zł.

Zapisy na najnowszą serię obligacji Kredyt Inkaso rozpoczęły się 21 marca i potrwają do 4 kwietnia br. włącznie. Ofertę przeprowadzi konsorcjum składające się z: Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (organizator konsorcjum), Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A., Noble Securities S.A. oraz NWAI Dom Maklerski S.A.

– Naszym celem jest stały rozwój organizacji i wzrost skali działania poprzez nowe inwestycje – nie tylko w Polsce, ale również w Rumunii i Bułgarii. Obecna emisja jest jednym z elementów tej ambitnej strategii – twierdzi Barbara Rudziks, prezeska Kredyt Inkaso.

Grupa Kredyt Inkaso może się pochwalić stabilną sytuacją finansową i bardzo dobrymi wynikami. W trzech pierwszych kwartałach roku obrotowego 2022/2023 firma zanotowała najwyższy poziom wpłat w swojej historii w wysokości 234,2 mln zł. Jest to wynik o 11 proc. lepszy niż w analogicznym okresie, rekordowego do tej pory, roku obrotowego 2021/2022. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych zmniejszył się we wspomnianym okresie do poziomu 0,85, a długu netto do EBITDA gotówkowej do 1,62.

Więcej informacji oraz prospekt emisyjny są dostępne na stronie: (https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/).

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku Spółka wyemitowała i spłaciła w terminie ponad 30 emisji obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) oraz o publicznej ofercie obligacji jest prospekt Emitenta z dnia 16.02.2023 r. wraz z Suplementem nr 1 oraz ostateczne warunki emisji obligacji serii M1, z dnia 17.03.2023 r. które zostały opublikowane na stronach internetowych Emitenta. Przed złożeniem zapisu na serię M1 obligacji należy dokładnie zapoznać się z ich treścią.– https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/ oraz Firmy Inwestycyjnej https://michaelstrom.pl/