9 marca 2018

Ruszają zapisy na obligacje serii PA02 Kredyt Inkaso

Dzisiaj (9 marca 2018 r.) rozpoczęły się zapisy na czteroletnie obligacje serii PA02 Kredyt Inkaso o wartości do 30 mln zł, które potrwają do 22 marca. Jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej oferuje oprocentowanie stałe 5,6 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, a w kolejnych zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,7 proc. w skali roku. Minimalny zapis wynosi 1000 zł. Kupon będzie wypłacany co pół roku.

– Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona inwestorów, dlatego zbudowaliśmy konsorcjum dystrybucyjne składające się z sześciu instytucji. Dodatkowo podnieśliśmy oprocentowanie względem poprzedniej emisji. Potwierdziliśmy także wzrostowy trend wyników, osiągając bardzo dobre rezultaty w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/2018. Biorąc pod uwagę ugruntowaną pozycję rynkową Kredyt Inkaso i rosnącą skalę biznesu liczymy, że nasza propozycja spotka się z dużym zainteresowaniem rynku – komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

Funkcję oferującego w ramach emisji obligacji serii PA02 pełni IPOPEMA Securities. Zapisy będzie można składać u oferującego oraz w Expander Advisors, DM BOŚ, DM Michael/Strom, DM Noble Securities, BM Alior Bank. Pełna lista POK znajduje się na stronie internetowej emitenta oraz oferującego.

Przydział papierów dłużnych planowany jest 26 marca, zaś ich rejestracja w KDPW 28 marca. Kredyt Inkaso zamierza także ubiegać się o wprowadzenie walorów do obrotu na rynku Catalyst. W przypadku nadsubskrypcji, papiery dłużne zostaną przydzielone zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.

W grudniu ubiegłego roku Kredyt Inkaso uplasował czteroletnie obligacje serii PA01. Była to pierwsza emisja w ramach publicznego programu wartego do 300 mln zł. W lutym bieżącego roku papiery dłużne zadebiutowały na rynku Catalyst.

– Dysponujemy sprawdzonym modelem biznesowym, który pozwala nam wypracowywać coraz lepsze wyniki finansowe. Co więcej, rynek na którym działamy także notuje dynamiczne wzrosty. Posiadamy stabilne portfolio klientów, obejmujące m.in. banki, firmy telekomunikacyjne i ubezpieczeniowe. Naszą wiarygodność buduje również obecność na głównym parkiecie GPW. Wszystko to sprawia, że jesteśmy solidnym i profesjonalnym partnerem dla inwestorów – podsumowuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

 

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i ofercie publicznej obligacji Spółki emitowanych w ramach programu emisji obligacji oraz o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., są: (i) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2017 r. prospekt emisyjny podstawowy Spółki wraz z aneksami oraz (ii) ostateczne warunki emisji obligacji Spółki serii PA02,  które zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.kredytinkaso.pl. oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego – IPOPEMA Securities S.A.: www.ipopemasecurities.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii lub każdego innego państwa, w którym byłoby to niezgodne z prawem, ani wśród rezydentów tych państw.

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390