1 grudnia 2010

Utworzenie spółki zależnej KI Nieruchomości Sp. z o.o.

W dniu 30 listopada 2010 r. została utworzona spółka pod firmą KI Nieruchomości Sp. z o.o. w której 100% udziałów objęła Kredyt Inkaso S.A.

 

Celem działalności Spółki zależnej będzie nabywanie w toku egzekucji komorniczych lub działań windykacyjnych nieruchomości, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie, komercjalizacja oraz czerpanie z nich pożytków w różnych postaciach.

Działalność Spółki zależnej polepszy efektywność podstawowej działalności Grupy Emitenta, polegającej na zakupie pakietów wierzytelności i ich ściąganiu, poprzez stworzenie alternatywnego instrumentu realizacji korzyści z wierzytelności.