27 czerwca 2011

W najbliższy czwartek opublikujemy prognozy finansowe na rok obrotowy 2011/2012

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso S.A. w czwartek 30.06.2011 opublikuje prognozy finansowe na rok obrotowy 2011/2012. W ubiegłym roku Spółka osiągnęła najlepsze wyniki w historii dotychczasowej działalności, wypracowując przychody w wysokości 41,02 mln zł oraz zysk w wysokości 8,33 mln złotych – odpowiednio o 35% i 50% wyższe niż w roku obrotowym 2009/2010.

W ubiegłym roku Kredyt Inkaso S.A. przeprowadziła m.in. dwie publiczne emisje akcji, przy ponad 70% redukcji dla inwestorów indywidualnych przy obu, z których pozyskała blisko  85 mln złotych, rozpoczęła realizację Programu Emisji Obligacji o wartości do 250 mln zł oraz nabyła Kancelarię Prawniczą FORUM.

Ubiegłoroczne emisje nie miały istotnego wpływu na tegoroczne wyniki finansowe, ze względu na mechanizm modelu biznesowego Spółki – inwestycja w portfele wierzytelności generuje przepływy finansowe z lekkim opóźnieniem, co oznacza, że inwestycje, które zostały zrealizowane w zeszłym roku będą procentowały w bieżącym – powiedział Artur Górnik, Prezes Kredyt Inkaso S.A. Kredyt Inkaso S.A. prowadzi transparentną politykę informacyjną. Publikacja prognoz finansowych ma na celu wzmocnienie zaufania do naszej Spółki na rynku i zapewnienie naszym inwestorom poczucia bezpieczeństwa – dodaje.

Szczegółowa prognoza przygotowana w oparciu o przyjęte plany budżetowe, opracowane na podstawie analizy danych historycznych oraz podjętych inwestycji, zostanie opublikowana w środę 29.06.2011 roku. W bieżącym roku obrotowym planowany jest dynamiczny wzrost, przy podwojeniu wartości portfela posiadanych wierzytelności, obecnie wynoszącej  1,1 mld zł.