21 marca 2010

Wdrożenie Innowacyjnych Systemów Informatycznych: Systemu Zaawansowanego Zarządzania Finansowego i System Backupu – podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu

Kredyt Inkaso S.A. w dniu 21.03.2010 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo”. Całkowita wartość projektu wynosi 394 792,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 197 396,00 PLN. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 167 786,60 PLN, natomiast dofinansowanie z Budżetu Państwa 29 609,40 PLN.