25 października 2010

Wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych: Systemu Zaawansowanego Zarządzania Finansowego i Systemu Backupu – zakończenie finansowe realizacji projektu

 „Twój pomysł, europejskie pieniądze”

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, informuje, że w dniu 25 października 2010 roku nastąpiło zakończenie finansowe realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych: Systemu Zaawansowanego Zarządzania Finansowego i Systemu Backupu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.7 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Całkowita wartość projektu wynosi 394 792,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 197 396,00 PLN. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 167 786,60 PLN, natomiast dofinansowanie z Budżetu Państwa 29 609,40 PLN.