13 czerwca 2011

Wykup obligacji serii K i N

Kredyt Inkaso S.A. wykupiła zgodnie z harmonogramem obligacje serii K i N w kwocie odpowiednio 6 300 tys. zł oraz 540 tys. zł.  Obligacje te nie były zabezpieczone i nie uprawniały do żądania świadczenia niepieniężnego od Kredyt Inkaso S.A.