5 lipca 2023

Wyniki finansowe Kredyt Inkaso 2022/2023 – czat dla inwestorów

Zapraszamy na czat inwestorski, podczas którego zarząd Kredyt Inkaso SA zaprezentuje wyniki finansowe spółki za rok obrotowy 2022/23.

W spotkaniu wezmą udział:

  • Barbara Rudziks – Prezeska Zarządu
  • Maciej Szymański – Wiceprezes Zarządu
  • Iwona Słomska – Wiceprezeska Zarządu
  • Mateusz Boguta – CFO, Członek Zarządu

Czat odbędzie się 18 lipca 2023 r. (wtorek) o godz. 12:30. Link do spotkania znajduje się tutaj.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już 49 serii obligacji o wartości 1,47 mld zł, z czego 1,27 mld zł zostało już wykupione. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.