18 kwietnia 2023

Zawsze daję szóstkę na start

W marcowym wydaniu magazynu „Forbes”, Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso, pierwsza w Polsce kobieta na czele giełdowej spółki zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami, mówi m.in. o:

– stereotypach w branży,

– kobietach na stanowiskach zarządczych i parytetach,

– swoich doświadczeniach zawodowych oraz wartościach, którymi się kieruje,

– planach rozwojowych i celach strategicznych spółki w kontekście obecnych wyzwań w świecie globalnej niepewności.

Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku spółka wyemitowała i spłaciła w terminie ponad 30 emisji obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.