5 lutego 2009

Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – wybór dostawcy na dostarczenie licencji na oprogramowania

„Twój pomysł, europejskie pieniądze”

Kredyt Inkaso S.A. działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych informuje, że dokonano wyboru dostawcy na udzielenie licencji na oprogramowanie SusnSystems oraz modułów Oprogramowania w ramach licencji SunSystems: Home Bankig oraz Speer Collect. Wybrana firma to Hogart Sp. z o.o., ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, jako jedynego dystrybutora oprogramowania SunSystems w Polsce.
Planowane inwestycje są elementami projektu pn. „Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw”.