22 kwietnia 2010

Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projekt

 „Twój pomysł, europejskie pieniądze”

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w dniu 22.04.2010 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Projekt.: Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego” realizowany jest w ramach Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw”.
Całkowita wartość projektu wynosi 576 120,32 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 345 672,19 PLN. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 293 821,36 PLN, natomiast dofinansowanie z Budżetu Państwa 51 850,83 PLN.