10 grudnia 2008

Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – wybór dostawcy na dostarczenie licencji Wzorce raportów

„Twój pomysł, europejskie pieniądze”

Kredyt Inkaso S.A. działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych informuje, że dokonano wyboru dostawcy na udzielenie licencji – Wzorce raportowania zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości oparte na zakładowym palnie kont wraz z algorytmizacją ustalenie raportowanych wartości dla potrzeb implementacji systemu. Wybrana firma to REWIKS Sp. z o.o., ul Erazma Ciołka 11A, 01-445 Warszawa, jako producenta i jedynego dystrybutora licencji na rynku polskim.

Planowana inwestycja jest elementami projektu pn. „Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw”.