10 lipca 2012

Zapis transmisji internetowej z WZ Kredyt Inkaso S.A. z dnia 9 lipca 2012 r.

Zarząd spółki Kredyt Inkaso S.A. zaprasza do oglądnięcia zapisu video z  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. WZ odbyło  się 9 lipca2012 r. o godzinie 10:00 w Warszawie.

Zapis transmisji znajduje się pod adresem:

http://gpwmedia.pl/entries/3316/