1 lipca 2010

Złożenie przez Kredyt Inkaso S.A. wniosku o zatwierdzenie Dokumentu Rejestracyjnego

W dniu 30 czerwca złożyliśmy do  Komisji Nadzoru Finansowego  wniosek o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego Spółki wraz z wymaganymi dokumentami. Dokument rejestracyjny służyć będzie publicznej ofercie akcji serii E, planowanych emisji w ramach kapitału docelowego oraz emisjom obligacji. Według planów Spółki oferta akcji serii E wyniesie nie mniej niż 1.500.000 akcji i nie więcej niż 3.000.000 akcji i będzie ona miała miejsce do końca 2010 roku. Oferującym został portugalski bank inwestycyjny Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („BESI”).