15 kwietnia 2011

Zmiany w akcjonariacie kredyt inkaso S.A. dwa fundusze powyżej 5%

Po podwyższeniu kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A., dokonanego w wyniku emisji akcji serii H, zakończonej 28 marca 2011 roku, z której Spółka pozyskała 47,1 mln złotych dwa Fundusze Inwestycyjne: Aviva Inwestors Poland S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A. przekroczyły próg 5% udziału w akcjonariacie Spółki.

 

W związku z nabyciem w ofercie publicznej akcji serii H Kredyt Inkaso S.A. Aviva Inwestors Poland S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A. przekroczyły poziom zaangażowania 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łącznie Fundusze Aviva są w posiadaniu 773 000 sztuk akcji, stanowiących 5,98% kapitału zakładowego Spółki w stosunku do 4,01% posiadanych przed emisją. Pioneer Pekao Investment Management S.A. zwiększył swoje zaangażowanie do 917 821 akcji, stanowiących 7.09% kapitału zakładowego Spółki, w stosunku do posiadanych 4,56% przed emisją.

Silna, systematycznie wzmacniana pozycja na rynku inwestycji w wierzytelności oraz plany realizacji ambitnych celów były jednym z czynników, które zachęciły inwestorów do zwiększenia zaangażowania w akcje Spółki – powiedział Prezes Kredyt Inkaso S.A. Artur Górnik.Przez najbliższe dwa lata nie planujemy kolejnych emisji akcji. Pozyskane z emisji akcji serii H środki oraz realizacja Programu Emisji Obligacji zapewnią źródło finansowania potrzeb Spółki przez ten czas – dodał Prezes Kredyt Inkaso S.A.