3 grudnia 2012

Grupa Kapitałowa (GK) Kredyt Inkaso S.A. uzyskała po pierwszym półroczu roku obrotowego 2012/13 zysk netto w wysokości 3,08 mln zł przy przychodach 48,74 mln zł.

Zysk netto GK Kredyt Inkaso S.A. wyniósł 3,08 mln zł przy 6,71 mln zł zysku netto w roku poprzednim osiągając spadek na poziomie 54%.  Przychody Spółki po trzech kwartałach roku obrotowego 2012/13 wyniosły 48,74 mln zł i były o ponad 129% wyższe w porównaniu do przychodów po trzech kwartałach 2011/12 (21,26 mln zł).