Raport nr 54/2018
17:30 11.10.2018

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 września 2018 r.

Pytania akcjonariusza wraz z odpowiedziami stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania