Raport nr 76/2016
10:47 3.10.2016

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 października 2016 udzielił odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 września 2016 r.
Pytania zadane przez akcjonariusza, wraz z ich odpowiedziami stanowią załącznik do niniejszego raportu.