Raport nr 16/2021
07:40 24.05.2021

Informacje udzielone akcjonariuszowi Spółki poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza przed obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pytania akcjonariusza wraz z odpowiedziami stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Pliki do pobrania