Raport nr 15/2021
07:30 18.05.2021

Powołanie osób zarządzających

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 17 maja 2021 r., powołała na okres wspólnej trzyletniej kadencji obejmującej lata 2019-2021, Panią Iwonę Słomską – na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

Szczegółowe informacje o powołanym członku Zarządu zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania