16.08.2012

Raport kwartalny za 1Q 2012/13

Raport kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2012/13 obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30