19 czerwca 2013

Rekordowe wyniki roczne GK Kredyt Inkaso S.A.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso zarobiła w roku obrotowego 2012/13 19,4 mln zł netto przy przychodach ponad 110 mln zł.

Przychody spółki są o ponad 74% wyższe od przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego z kolei zysk netto był wyższy blisko 3,6% w stosunku do wyniku jaki spółka wypracował w ubiegłym roku.

Wyniki jakie spółka osiągnęła są zgodne z naszymi oczekiwaniami i dają podstawę do wykonania kolejnego kroku we wzroście skonsolidowanego poziomu przychodów i zysku w kolejnym roku. Tak istotny wzrost portfela w pierwszej kolejności wygenerował nam istotny wzrost przychodów do rekordowej wartości ponad 110 mln zł. Jednocześnie zysk netto jaki spółka wypracowała jest wyższy od roku poprzedniego i wyniósł 19,4 mln zł. Zwrócę także uwagę, iż istotny wzrost zysku miał miejsce w drugiej połowie roku kiedy to spółka osiągnęła pełną sprawność procesów operacyjnych. – mówi Paweł Szewczyk, Prezes Zarządu Kredyt inkaso S.A.