16 lutego 2010

Dobre wyniki Kredy Inkaso S.A. po trzech kwartałach 2009/10

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2009/10 Kredyt Inkaso S.A. uzyskało ponad 21, 2 mln zł przychodów oraz ponad 3,9 mln zł zysku netto. 

Przychody spółki w trzech kwartałach 2009/10 wyniosły 21,22 mln zł i były o ponad 71% wyższe w porównaniu do trzech kwartałów roku ubiegłego (12,34 mln zł). Zysk netto wzrósł z 1,85 mln zł do ponad 3,9 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 110% w stosunku do roku poprzedniego. W trzecim kwartale 2009/10 r. Kredyt Inkaso SA uzyskało 0,97 mln zł zysku netto wobec 0,53 mln zł w analogicznym okresie 2008/09, co oznacza ponad 83% wzrost.
Jesteśmy zadowoleni z wyników jakie uzyskaliśmy po trzech kwartałach 2009/10, gdyż utrzymaliśmy wysoką dynamikę wzrostu wyników. Wpływ na to miały m.in. ubiegłoroczne zakupy pakietów wierzytelności o wartości nominalnej ponad 149 mln zł (ok. 42% rynku wierzytelności telekomunikacyjnych ). Biorąc pod uwagę naszą bardzo dobrą kondycje finansową spodziewamy się dalszego zwiększenia posiadanego portfolio wierzytelności. Ponadto kończymy rozpoczętą pod koniec ubiegłego roku obrotowego inwestycję w system zaawansowanego zarządzania finansowego SunSystems, który pozwoli nam na obsługę finansową skokowego wzrostu skali działalności. W następnym kroku uruchomimy system wspomagania zarządzania strategicznego. Kluczowym elementem prac rozwojowych w ostatnim kwartale było przystosowanie naszego systemu teleinformatycznego do współpracy z system E-sądu, który ruszył 4 stycznia w Polsce. Wdrożenie zakończyło się pełnym sukcesem, czego efektem było wniesienie w styczniu blisko 60 tysięcy elektronicznych pozwów. Podjęte działania tworzą solidną podstawę do podjęcia kolejnego wyzwania: jeszcze szybszego zdynamizowania rozwoju działalności Spółki – mówi Artur Górnik, Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A.

E-sąd rozpoczął swoją działalność 4 stycznia, w celu rozpatrywania spraw, w których wierzyciel może dochodzić roszczeń pieniężnych bez skomplikowanego procesu. Według pierwotnych planów ministerstwa w pierwszym roku działalności do e-sądu miało trafić około 400 tys. spraw, dziś mówi się już o liczbie 600 tys. spraw. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. deklaruje, iż do końca roku liczba wniesionych spraw przekroczy 100 tys. Spółka może pochwalić się także tym, że swoje sprawy skierowała do e-sądu, jako pierwsza, ponownie udowadniając, że opłaca się inwestować w zaawansowane systemy teleinformatyczne.