16 października 2020

Grupa Kredyt Inkaso z 12-proc. wzrostem przychodów netto w I kwartale roku obrotowego 2020/2021

Grupa Kredyt Inkaso z 12% wzrostem przychodów netto
w I kwartale roku obrotowego 2020/2021

Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, osiągnęła w I kwartale roku obrotowego 2020/2021 (kwiecień 2020 r. – czerwiec 2020 r.) następujące wyniki finansowe:

• Wpłaty od dłużników wyniosły 53,4 mln zł wobec 63,3 mln zł rok wcześniej.
• EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r. wyniosła 150,8 mln zł, co oznacza spadek o 4,1 mln zł (3%) w stosunku do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy Grupa wypracowała 154,9 mln zł.
• Przychody netto wyniosły 34,0 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 3,6 mln zł (12 %).
• Koszty operacyjne (podstawowe i pozostałe) spadły o 15% rok do roku, do 22,9 mln zł.
• Zysk netto wyniósł 3,2 mln zł wobec straty netto w wysokości 3,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 6,7 mln zł.
• Wartość bilansowa wierzytelności nabytych wyniosła 624,8 mln zł na koniec czerwca 2020 r., co oznacza spadek o 9% rok do roku. Wartość ERC (szacowane przyszłe wpłaty od dłużników) dla 180 miesięcy wynosi 1,3 mld zł.

Pomimo ograniczenia inwestycji w ostatnich kwartałach, dzięki efektywnemu modelowi działania wspartemu inwestycjami w nowe technologie ICT oraz dyscyplinie kosztowej wypracowaliśmy zbliżoną do porównywalnego kwartału roku poprzedniego wartość najważniejszego wskaźnika, tj. EBITDA gotówkowej. Wpłaty od dłużników były niższe niż w roku poprzednim, co było konsekwencją czasowego zamknięcia kanału sądowo – komorniczego w niektórych krajach, gdzie działamy oraz mniejszej liczby sprzedanych nieruchomości – w obu przypadkach był to skutek pandemii COVID-19. Konserwatywne podejście do kosztów, przy braku negatywnych zdarzeń jednorazowych zaowocowały jednak zyskiem netto na koniec okresu – komentuje Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

W nadchodzących kwartałach skupimy się na poprawie wskaźników zadłużenia i będziemy kontynuować prace zmierzające do uproszczenia struktury Grupy oraz sukcesywnie rozwijać nowe systemy informatyczne, których wdrożenie planujemy także na rynkach zagranicznych. Pomoże to nam osiągnąć lepsze wskaźniki operacyjne. Będziemy się starać pozyskać nowy kapitał dłużny, aby skorzystać ze spodziewanej zwiększonej podaży portfeli w 2021 r. – dodaje Szymański.

Aktualizacja wyceny pakietów wierzytelności była w analizowanym okresie pozytywna i wyniosła 2,7 mln zł. Wartość bilansowa wierzytelności nabytych wyniosła 624,8 mln zł na koniec czerwca 2020 r., co oznacza spadek o 9% rok do roku. Wartość ERC (szacowane przyszłe wpłaty od dłużników) wynosi 1,3 mld zł. Na koniec czerwca 2020 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 30,7 mln zł, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego wynosił 1,98x. W pierwszym kwartale 2020/2021 Grupa zmniejszyła zadłużenie finansowe netto o 24 mln zł.

Z początkiem kwietnia 2020 r. Grupa rozpoczęła likwidację funduszy Lumen Profit 6 NSFIZ, Lumen Profit 8 NSFIZ, Lumen Profit 9 NSFIZ, Lumen Profit 10 NSFIZ oraz Lumen Profit 12 NSFIZ, a w czerwcu likwidacją objęty został fundusz Lumen Profit 7 NSFIZ. W maju bieżącego roku Grupa zarejestrowała połączenie podmiotów zależnych FINSANO S.A., Kancelaria Forum S.A., KI Nieruchomości Sp. z o.o., FINSANO Consumer Finance S.A., co wpisuje się w politykę uproszczania struktury biznesu.