19 października 2012

Powołanie nowego składu Zarządu

W dniu 19 października 2012 r. Rada Nadzorcza, powzięła uchwałę o powołaniu nowego składu Zarządu. Na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Pan Paweł Szewczyk który wcześniej pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu został z kolei powołany Pan Jan Paweł Lisicki.