Raport nr 46/2015
23.10.2015

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 października 2015 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 października 2015 r. („NWZ”) następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na NWZ:
Podmioty kontrolowane przez Pana Krzysztofa Borusowskiego tj. Gamex sp. z o.o. i BEST S.A. reprezentowały łącznie 4 268 134 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 42,81 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 32,99 % w ogólnej liczbie głosów;
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentował 2.057.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 15,9 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 20,64 % w ogólnej liczbie głosów;
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzające funduszami Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny reprezentował łącznie 1 043 664 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 10,47 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 8,07 % w ogólnej liczbie głosów.
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzające funduszami Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentował łącznie 606 778 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 6,09 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,69 % w ogólnej liczbie głosów.
Na ogólną liczbę 12.936.509 akcji Spółki, na NWZ reprezentowanych było 9.969.488 akcji (77,06 %). Na każdą akcję przypada jeden głos.