Raport nr 17/2017
16:31 3.04.2017

Asymilacja obligacji serii A2 z obligacjami serii A1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 3 kwietnia 2017 r. powziął informację, o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 218/17 datowanej na dzień 3 kwietnia 2017 r., na mocy której Zarząd KDPW postanowił dokonać w dniu 7 kwietnia 2017 r. asymilacji 20.000 obligacji serii A2, oznaczonych kodem PLKRINK00196 ze 100.000 obligacji serii A1 oznaczonych kodem PLKRINK00188.

O emisji obligacji serii A1 Emitent uprzednio informował w następujących raportach: 72/2016 z dnia 29 września 2016 r., 77/2016 z dnia 3 października 2016 r., 81/2016 z dnia 6 października 2016 r., 82/2016 z dnia 10 października 2016 r., 1/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r., 3/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.

O emisji obligacji serii A2 Emitent uprzednio informował w następujących raportach: 85/2016 z dnia 27 października 2016 r., 89/2016 z dnia 7 listopada 2016 r., 90/2016 z dnia 8 listopada 2016 r., 2/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r., 4/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

W wyniku dokonania asymilacji w/w obligacje w łącznej liczbie 120.000 zostaną oznaczone kodem PLKRINK00188.