Raport nr 19/2016
10.03.2016

Cofnięcie przez członka Rady Nadzorczej Spółki wniosku o zabezpieczenie roszczenia dotyczącego kwestii ustalenia członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Ireneusza Chadaja oraz umorzenie przez Sąd postępowania w tej sprawie

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016, dotyczącego złożenia, przez członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Urbańczyka („Wnioskodawca”), wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego w zakresie żądania ustalenia, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Ireneusz Chadaj (Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki) nie wchodzi w skład Rady Nadzorczej – informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę, iż Wnioskodawca zdecydował się wycofać powyższy wniosek, w wyniku czego Sąd wydał, datowane na 04.03.2016 r., postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia tego zabezpieczenia.