Raport nr 50/2021
17:03 14.10.2021

Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o tym, że w dniu 14 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Karola Szymańskiego, uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r., tj. uchwały nr 10/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że przedmiotowe orzeczenie jest nieprawomocne.

Pliki do pobrania