Raport nr 4/2019
10:18 23.01.2019

Informacja o zgłoszeniu projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),w nawiązaniu do informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 stycznia 2019 r. („NWZ”), informuje, iż w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych Spółka otrzymała wniosek akcjonariusza Spółki BEST S.A. z siedzibą w Gdyni dotyczący zgłoszenia projektu uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad NWZ.

 

Wobec powyższego, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu wniosek złożony przez akcjonariusza Spółki. 

 

Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.

 

Pliki do pobrania