Raport nr 33/2017
18:09 26.07.2017

Informacja uzyskana od większościowego akcjonariusza Spółki – Waterland Private Equity Investments B.V. w związku z ogłoszonym przez BEST S.A. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 lipca 2017 r. Spółka otrzymała stanowisko większościowego akcjonariusza Spółki tj. WPEF VI Holding V B.V. z siedzibą w Bussum, Holandia („WPEF”), posiadającego bezpośrednio 61,16% akcji Spółki, dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta ogłoszonego w dniu 10 lipca 2017 r. przez Best S.A. z siedzibą w Gdyni („Wezwanie”).

WEPF poinformował Spółkę, że (i) nie zamierza zbyć żadnych swoich akcji w Spółce w odpowiedzi na Wezwanie oraz (ii) zamierza pozostać dominującym akcjonariuszem Spółki.