Raport nr 9/2011
9.02.2011

Korekta numeracji raportów bieżących

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, iż w przekazanych do publicznej wiadomości raportach bieżących w roku 2011 wkradł się błąd redakcyjny. W związku z powyższym Zarząd Emitenta koryguje oczywistą omyłkę pisarską w treści raportów opublikowanych od początku roku 2011 w następujący sposób:

raport nr 95/2010 z dnia 11 stycznia 2011 roku otrzymuje nr 1/2011;
raport nr 1/2011 z dnia 17 stycznia 2011 roku otrzymuje nr 2/2011;
raport nr 2/2011 z dnia 18 stycznia 2011 roku otrzymuje nr 3/2011;
raport nr 3/2010 z dnia 26 stycznia 2011 roku otrzymuje nr 4/2011;
raport nr 4/2010 z dnia 31 stycznia 2011 roku otrzymuje nr 5/2011;
raport nr 5/2010 z dnia 7 lutego 2011 roku otrzymuje nr 6/2011;
raport nr 6/2010 z dnia 7 lutego 2011 roku otrzymuje nr 7/2011;
raport nr 7/2010 z dnia 8 lutego 2011 roku otrzymuje nr 8/2011.

Tytuły oraz treści wyżej wymienionych raportów bieżących podlegają analogicznej do nowej numeracji korekcie. W konsekwencji powyższych korekt Zarząd Emitenta informuje, że kolejny raport bieżący przekazany przez Emitenta otrzyma numer 10/2011.