Raport nr 53/2017
19:18 16.10.2017

Powołanie Komitetu Audytu Spółki

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu Spółki („Komitet”) ustalając jednocześnie jego skład na 3 osoby.

W skład Komitetu zostali powołani:
1) Bogdan Dzudzewicz (Przewodniczący Komitetu)
2) Maciej Szymański
3) Karol Szymański

Życiorys Pan Bogdana Dzudzewicza został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 29/2017 z dnia 30 maja 2017 r., natomiast życiorysy Pana Macieja Szymańskiego oraz Pana Karola Szymańskiego zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym Spółki nr 75/2016 z dnia 29 września 2016 r.