Raport nr 50/2011
30.09.2011

Powołanie osób nadzorujących

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. w dniu 30 września 2011 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Gabryjelskiego oraz Pana Roberta Gajora.

Pan Marek Gabryjelski – członek Rady Nadzorczej, lat 37

WYKSZTAŁCENIE
1999 – 2001 Uzyskanie kwalifikacji Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) w sierpniu 2001 roku,
1998 – 2001 Udział w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu finansów, rachunkowości i wycen przedsiębiorstw organizowanych przez firmę Arthur Andersen i New York Institute of Finance,
1993 – 1998 Studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finansów i Bankowości ukończone w 1998 roku,
wrzesień 1996 Uzyskanie licencji Maklera Papierów Wartościowych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2008 – obecnie Wiceprezes Zarządu Alvernia Studios Sp. Sp. z o.o.
2007 – obecnie Członek Zarządu Alvernia Production Sp. z o.o.
2005 – obecnie Własna działalność gospodarcza – doradztwo strategiczne, finansowe i operacyjne,
2009 – obecnie członek Rady Nadzorczej i przewodniczący komitetu audytowego Polish Energy Partners S.A.
2008 – 2009 Członek Rady Nadzorczej Gant Holding S.A.
2005 – 2006 Członek Rad Nadzorczych – Mostostal Zabrze Holding S.A. i Nectar Polska Sp. z o.o.
2002 – 2005 Prezes Zarządu spółki Nectar Polska Sp. z o.o. – wiodącego w kraju producenta miodów, miodów pitnych i produktów pszczelich,
1999 – 2002 Arthur Andersen Polska Sp. z o.o., Associate w dziale Corporate Finance,
1998 – 1999 Arthur Andersen Sp. z o.o., Konsultant w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego,
1996 – 1998 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Makler Papierów Wartościowych

Działalność prowadzona przez Marka Gabryjelskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Marek Gabryjelski nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Kredyt Inkaso S.A.

Pan Marek Gabryjelski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Robert Gajor – członek Rady Nadzorczej, lat 37

WYKSZTAŁCENIE
2006 – 2007 studia podyplomowe WSPA w Lublinie – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI,
1998-1999 studia podyplomowe, SGH w Warszawie – ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE,
1993 – 1999 studia dzienne, U.M.C.S. w Lublinie – ZARZĄDZANIE I MARKETING, Specjalizacja: analiza ekonomiczno-finansowa i logistyka.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2011/02 – nadal Wiceprezes Zarządu, WIKANA BIOENERGIA, Lublin
2010/10 – nadal Prokurent, WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 04 OSIEDLE SKA, Lublin
2010/10 – nadal Prokurent, WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 03 MIASTECZKO SKA, Lublin
2010/10 – nadal Prokurent, WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 02 SKA, Lublin
2010/09 – nadal Prokurent, WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. KOMERC SKA,Lublin
2010/06 -2011/08 Prokurent, WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.,Lublin
2010/05 – nadal Prokurent, WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. ZIELONE TARASY SKA, Lublin
2010/05 – nadal Prokurent, WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. LEGNICA SKA, Lublin
2010/05 – nadal Prokurent, WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. KROSNO SKA, Lublin
2009/10 – 2011/02 Prezes Zarządu, WIKANA BIOENERGIA Sp. z o.o., Lublin
2009/06 – nadal Prokurent, WIKANA PROJECT Sp. z o.o. / Słoneczny Stok Sp. z o.o.Lublin
2009/06 – nadal Prezes Zarządu, WIKANA INVEST Sp. z o.o., Lublin

Działalność prowadzona przez Roberta Gajora nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Pan Robert Gajor nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Kredyt Inkaso S.A.

Pan Robert Gajor nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.