Raport nr 12/2016
29.02.2016

Powołanie prokurentów Spółki

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. postanowił powołać dwóch prokurentów samoistnych Spółki w osobach:

– Pana Krzysztofa Pilusia,
– Pana Piotra Andrzeja Podłowskiego.

Pan Krzysztof Piluś

Wykształcenie:

Pan Krzysztof Piluś ukończył studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w roku 1990.

Kwalifikacje:

W roku 1992 ukończył aplikacje prokuratorską i zdał egzamin prokuratorski.
W roku 1995 zdał egzamin radcowski i uzyskał tytuł radcy prawnego.

Doświadczenie zawodowe:

2001 – nadal Kancelaria Prawnicza Forum radca prawny Krzysztof Piluś i spółka – sp. k.
Komplementariusz, Główny radca prawny

1995 – nadal Kancelaria radcy prawnego Krzysztof Piluś
Radca prawny

2010 – 2014 Kancelaria FORUM S.A.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2002 – 2008 „Zamojska Spółka Elektroenergetyczna” sp. z o.o.
Likwidator

2001 – 2006 Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
Prokurent

1998 – 1999 PZZ Werbkowice
Tymczasowy kierownik/Likwidator

1995 – 1998 Zwierzyniecka Fabryka Mebli
Syndyk Masy Upadłościowej

1995 – 1999 PPZ Lubycza Królewska
Tymczasowy kierownik

1994 – 1995 Biłgorajskie Fabryki Mebli
Zarządca Komisaryczny

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Krzysztof Piluś nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Krzysztof Piluś nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Andrzej Podłowski

Wykształcenie:

Pan Piotr Andrzej Podłowski ukończył studia na kierunku Finanse i bankowość, Ścieżka rachunkowości zarządczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku 2001.

Kwalifikacje:

– 10 (z 10) zdanych egzaminów na Biegłego Rewidenta oraz zaliczona praktyka w rachunkowości
– biegłe posługiwanie się pakietem biurowym MS Office oraz CDN OPTIMA
– autor/współautor kilkunastu publikacji z dziedziny rachunkowości

Doświadczenie zawodowe:

2010 – nadal Kredyt Inkaso S.A.
Dyrektor Pionu Finansowego / CFO Kredyt Inkaso S.A.
Główny Księgowy Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.
Członek Zespołu Zarządzania Ryzykiem w Kredyt Inkaso S.A.

2015 – nadal AFI Management Services S.A. (Luksemburg)
Członek Zarządu

2015 – nadal Kredyt Inkaso d. o.o. za usluge (Chorwacja)
Członek Zarządu

2013 – nadal Kredyt Inkaso Investments BG EAD (Bułgaria)
Członek Zarządu

2013 – nadal KI Nieruchomości sp. z o. o.
Członek Zarządu

2008 – nadal ZDN.PL sp. z o. o.
Prezes Zarządu / Wspólnik

2007 – 2010 Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
Senior III w Dziale Audytu

2001 – 2007 MAC GROUP (MAC Auditor Sp. z o.o. / MAC Consulting Sp. z o.o.)
Senior w MAC Auditor / Konsultant w MAC Consulting

2001- 2007 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Asystent w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej

2000 – 2001 Deloitte Audyt Sp. z o.o.
Asystent praktykant w Dziale Audytu

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Piotr Andrzej Podłowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Piotr Andrzej Podłowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.