Raport nr 42/2010
9.07.2010

Przchody z działalności operacyjnej za czerwiec 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w czerwcu 2010 r. wyniosły 3 545 tys. zł.