Raport nr 45/2010
10.08.2010

Przchody z działalności operacyjnej za lipiec 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w lipcu 2010 r. wyniosły 3 109 tys. zł.