Raport nr 24/2009
2.07.2009

Przychody z działalności operacyjnej za czerwiec 2009 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w czerwcu 2009 r. wyniosły 2 480 tys. zł.

Artur Górnik – Prezes Zarządu