Raport nr 10/2009
8.05.2009

Przychody z działalności operacyjnej za kwiecień 2009 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w kwietniu 2009 r. wyniosły 2 361 tys. zł.

Artur Górnik – Prezes Zarządu