Raport nr 90/2010
9.12.2010

Przychody z działalności operacyjnej za listopad 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, ze przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w listopadzie 2010 r. wyniosły 2 680 tys. zł.