Raport nr 15/2009
8.06.2009

Przychody z działalnosci operacyjnej za maj 2009 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w maju 2009 r. wyniosły 2 120 tys. zł.

Artur Górnik – Prezes Zarządu