Raport nr 36/2009
8.09.2009

Przychody z działalności operacyjnej za sierpień 2009 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w lipcu 2009 r. wyniosły 1 970 tys. zł.

Artur Górnik – Prezes Zarządu