Raport nr 2/2009
6.02.2009

Przychody z działalności operacyjnej za styczeń 2009 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w styczniu 2009 r. wyniosły 1 876 tys. zł.

Jednocześnie Emitent informuje, że począwszy od niniejszej informacji wysokość przychodów z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu podawana będzie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego terminie do 7 dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Artur Górnik – Prezes Zarządu