Raport nr 8/2010
9.02.2010

Przychody z działalności operacyjnej za styczeń 2010 r.

Zarzad Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, ze przychody z działalności operacyjnej Kredyt Inkaso SA w
styczniu 2010 r. wyniosły 2 266 tys. zł.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne.