Raport nr 63/2010
15.10.2010

Publikacja Prospektu Emisyjnego

W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2010 roku Prospektu Emisyjnego Kredyt Inkaso S.A. Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.kredytinkaso.pl Prospekt Emisyjny oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA www.gpw.pl uwzględniający zmiany wynikające z komunikatu aktualizacyjnego.

Oferującym akcje jest Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce (BESI).

Harmonogram Publicznej Oferty jest następujący:

Budowa księgi popytu dla inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 18.10.2010 r. do 22.10.2010 r.

Ustalenie Ceny Emisyjnej podanie jej do publicznej wiadomośc:i 22.10.2010 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: od 25.10.2010 r. do 27.10.2010 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcjew Transzy Inwestorów Indywidualnych: od 25.10.2010 r. do 26.10.2010 r.

Przydział Akcji Serii E i zamknięcie Publicznej Oferty: 27.10.2010 r.