Raport nr 18/2008
16.05.2008

Rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie

Działając w oparciu o art. 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 15 maja 2008 r. o treści:

„Informujemy, że w dniu 16 maja 2008r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:

EMITENT: KREDYT INKASO S.A
Kod ISIN: PLKRIMK00014
Liczba rejestrowanych papierów wartościowych: 499 000 akcji
Uchwała zarządu KDPW S.A. nr 208/08 z dnia 09.04.2008
Łączna liczba papierów po rejestracji 5 494 000.”

Artur Górnik – Prezes Zarządu